Kedves Ltogat!

Az oldal fejleszts alatt! Rendelseivel kapcsolatban rdekldjn telefonon. Kijelentem, hogy elmltam 18. ves!
Igen
Nem

Adatvdelem

Az Ars Vino Kft. számára kiemelt fontosságú a személyes adatok védelme. Elkötelezi magát a felhasználók és vevk személyes adatainak oly módon történ kezelése mellett, amely a vonatkozó érvényes jogszabályoknak és minségirányítási szabályzatának megfelelve járul hozzá a biztonságos internetezés és vásárlás lehetségének megteremtéséhez.

Ennek megfelelen az Ars Vino Kft. elkötelezte magát, hogy a felhasználók és vevk adatait a mindenkori hatályos jogszabályi elírásokat és a saját minségirányítási szabályzatát megtartva kezeli, ezáltal hozzájárulva a biztonságos internetezés és vásárlás lehetségének megteremtéséhez.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges, beszállítók részére történ adatszolgáltatást leszámítva az Ars Vino Kft. az általa kezelt adatokat harmadik félnek nem adja át. A beszállítók az Ars Vino Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak felhasználni, illetve harmadik személyeknek átadni.

Néhány kiemelt fontosságú jogszabály:

- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelmérl és a közérdek adatok nyilvánosságáról,

- 1998. évi VI. törvény az egyének védelmérl a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strassbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetésérl,

- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefügg szolgáltatások egyes kérdéseirl.

Az adatokat minden módon védi az Ars Vino Kft.

Különösen a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, megváltoztatás, törlés, megsemmisülés ellen mind a hálózati kommunikáció (tehát online adatkezelés) során, mind az adatok tárolása, rzése (tehát offline adatkezelés) során.

A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betölt személyek férhetnek hozzá - magas szint hozzáférési kontrollok alkalmazása mellett. Kizárólag olyan adatot kér az Ars Vino Kft. a megrendelés során, melyek a megrendelések teljesítéséhez, a vásárlás lebonyolításához elengedhetetlenül szükségesek.

A vásárláskor adatbázisunkban rögzítésre került adatokat az Ars Vino Kft. saját bels felhasználására, statisztikák készítése céljából elemezheti. A felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Ars Vino Kft. a személyes adatait a fent meghatározott cél érdekében kezelje, feldolgozza, tárolja. A felhasználó tudomásul veszi a tájékoztatást, hogy az adatkezeléshez történ hozzájárulását bármikor módosíthatja, illetve visszavonhatja, továbbá kérheti személyes adatai helyesbítését, törlését.